FUNTRONIC metóda

Funtronic metóda využíva prirodzenú potrebu zábavy, pričom sa zameriava na motiváciu používateľa po úspešnom splnení úlohy. Metóda predpokladá nasmerovanie pozornosti na edukačný obsah pomocou stimulácie zraku, sluchu, pohybu a chvály.

Dôkladne nadizajnované hry vytvorené v spolupráci s učiteľmi a psychológmi sú skvelým edukačno-revalidačno-rehabilitačným prostriedkom na vyučovanie hernej kreativite, nezávislosti a spolupráci. Používanie interaktívnej podlahy Funtronic povzbudzuje k tomu, aby používatelia jednali samostatne a prekonávali výzvy rôznej obtiažnosti.

Zreteľné farby a homogénne, jasné pozadie v aplikáciách používateľov nevyrušuje a prispieva k lepšiemu udržaniu pozornosti na aktivity. Okrem toho zlepšujú orientáciu v priestore a tiež poskytujú príležitosti na správne regulovanie a vyjadrovanie emócií. Ďalšou výhodou je, že hry majú zvuk, ktorého hlasitosť je možné upravovať, prípadne úplne vypnúť. Veľmi dôležitým motivačným prvkom je odmena pre účastníkov v podobe potlesku či úsmevu priamo v konkrétnej hre.

Špeciálne navrhnuté hry podporujú:

  • vnímanie ruka <—–> oko,
  • motorický vývoj (plynulosť pohybu),
  • zníženie alebo naopak zosilnenie svalového napätia,
  • posilnenie pocitu zodpovednosti a sebavedomia,
  • integráciu zmyslového vnímania,
  • korekciu a stimuláciu narušeného vnímania,
  • zručnosti v oblasti regulácie emócií a ich vyjadrovania,
  • vytvorenie šance na optimálny, univerzálny rozvoj pre deti,
  • stimuláciu a vývoj exekutívnych funkcií.