Interaktívna podlaha Funtronic bola naša prvá interaktívna podlaha, ktorú sme na Slovensko priniesli v roku 2019.
V súčasnosti ju vystriedala nová vylepšená generácia. Viac informácií nájdete na našej stránke

www.unikor.sk

Čo je Funtronic?

Interaktívna podlaha Funtronic je kompaktný integrovaný systém, ktorý obsahuje projektor, počítač a snímač pohybu. Zariadenie je možné použiť v akejkoľvek miestnosti s premietaním na podlahu alebo na stôl.
 
Funtronic sa používa pri vyučovaní v školských zariadeniach, zábave, či rehabilitácií ľudí so špecifickými potrebami všetkých vekových kategórií.

ZÁKLADNÉ, MATERSKÉ, ŠPECIÁLNE ŠKOLY

a iné inštitúcie po celom svete využívajú Funtronic

VEĽKÉ MOŽNOSTI VYUŽITIA

vo vyučovaní, rehabilitácií, zábave atď.

INTERAKTÍVNA PLATFORMA

motivuje k pohybu

MOŽNOSŤ PRISPÔSOBIŤ OBSAH

podľa vlastných požiadaviek

Interaktívna podlaha Funtronic uľahčuje prácu učiteľom
a motivuje študentov aktívne sa zapájať do vyučovania. Funtronic okrem iného rozvíja logické myslenie, postreh, pohyblivosť, trpezlivosť a vnímanie.

Mimo vzdelávacieho procesu Funtronic ponúka používateľom všetkých vekových kategórií nezvyčajné trávenie času spojené
s pohybom
Funtronic je patentovaný produkt, vyrábaný v Európe a spĺňa tie najprísnejšie kritériá na kvalitu. 

FOTOGALÉRIA